Vrste napotnic

Stalna napotnica velja do konca statusa dijaka/študenta (lahko je izdana tudi za krajše obdobje). Priporočamo jo vsem podjetjem.

Zaslužki se sproti obračunavajo v e-poslovalnici za podjetja.  S tem delodajalci pridobite prihranek pri delu in času, saj s kombinacijo programske podpore in uporabo stalnih napotnic podjetje pridobi popoln pregled nad študentskim delom brez ročnega vodenja evidenc.

Prednosti stalne napotnice:

  • Velja do konca statusa dijaka/študenta (lahko je izdana tudi za krajše obdobje). Zadošča ena za celo šolsko leto.
  • Prihranek na času, ki bi ga sicer porabili za izpolnjevanje navadnih napotnic, saj za obračun zaslužkov dijakov/študentov, ki so v nekem obdobju pri vas opravljali različna dela, izpolnete ure v e-poslovalnici za podjetja.
  • Možnost elektronskega obračuna stalnih napotnic z e-poslovalnico za podjetja.
  • En sam obračun za več dijakov/študentov omogoča boljši pregled nad mesečnim delom.
  • Hitrejše obračunavanje zaslužkov, saj se lahko obračunajo večkrat mesečno za enega ali več dijakov/študentov hkrati ali enkrat mesečno za vse dijake/študente hkrati.

Navadna napotnica je namenjena enkratnemu obračunu dela za krajše obdobje.