Pogosta vprašanja

Katere olajšave lahko uveljavljam?

1. Splošna olajšava

  • Splošna olajšava za leto 2014 (enako za 2015) znaša 3.302,70 EUR

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

To pomeni, da splošno olajšavo izgubiš, če te starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

Dodatna splošna olajšava

Študentu in dijaku se prizna tudi dodatna splošna olajšava:

  • za leto 2014 (enako za 2015) znaša 3.217,12 EUR za skupne obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 oziroma 1.115,94 EUR za skupne obdavčljive prihodke nad 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR.


To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja dodatno splošno olajšavo pod dvema pogojema:

  • če drug rezident (starši) za študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
  • če je znesek obdavčljivih prihodkov za leto 2014 (enako za 2015) nižji od 10.866,37 EUR, ali če je med 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR.

Posebna osebna olajšava

  • Za leto 2014 (enako za 2015) znaša 2.477,03 EUR.

Prizna se rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka,
  • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

V primeru enovitega magistrskega študija se posebna osebna olajšava prizna študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dobo največ 6 let.

Posebna osebna olajšava ni priznana nerezidentom.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo, kar pomeni, da se študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Kakšna je akontacija dohodnine?

Za vsak dohodek, ki je višji od 400 €, študentski servis davčni upravi odvede akontacijo dohodnine po 25% stopnji. Akontacija dohodnine se ne izračuna in ne plača, če posamezen dohodek ne presega 400 €. 25 % akontacija dohodnine (ne glede na višino nakazila na napotnico) se Davčni upravi RS odvaja tudi v primeru, ko je član študentskega servisa nerezident, starejši od 26 let (če je od vpisa študija minilo več kot 6 let na dodiplomski stopnji ali več kot 4 leta na podiplomski stopnji). Ker se akontacija dohodnine računa od davčne osnove, ki znaša 90 %, v praksi to pomeni, da bo študentovo nakazilo zmanjšano za 22,5 %.

Koliko lahko zaslužim, da mi servis ne odvede dohodnine?

Za posamezna nakazila, enaka ali manjša od 400 €, se akontacija dohodnine ne odvede. Nad tem zneskom pa servis od tvojega zaslužka odvede Davčni upravi 22,5% akontacije dohodnine. To akontacijo lahko dobiš, pod pogoji iz Zakona o dohodnini, delno ali v celoti povrnjeno. Meja oz. znesek 400 € se ne nanaša na napotnico, ampak na posamezni dohodek - nakazilo. Vračilo akontacije je možno samo za rezidente Slovenije, prav tako zaslužek 400 € brez dohodnine.

Limit na napotnico - koliko lahko zaslužim na napotnico, da mi študentski servis ne bo odvedel akontacije dohodnine?

Če posamično nakazilo za tvoje opravljeno delo znaša do vključno 400 €, študentski servis ne odvede akontacijo dohodnine DURS-u. Povedano drugače. Servis ti nakaže 100% tvojega zaslužka. Se pa ta omejitev nanaša na nakazilo in ne na napotnico.

Kakšna je urna postavka po odvedeni akontaciji dohodnine?

Urna postavka na tvoji napotnici je na primer 2,92 €. V skladu z Zakonom o dohodnini, ki je začel veljati 1. 1. 2005, boš v primeru, da bo višina tvojega nakazila nad 400 €, za opravljeno uro dela prejel 2, 26 €. Razlika do 2,92 € bo nakazana Davčni upravi RS kot akontacija tvoje dohodnine. Akontacija dohodnine je 22,5%. Razliko do zneska 2,92 € boš lahko dobil povrnjeno.

Kaj je dohodnina?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevani so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu.

Kaj vse šteje v obdavčljive dohodke?

V obdavčljive dohodke štejejo vsi dohodki, ki z zakonom izrecno niso oproščeni oz. izvzeti. Za študenta ali dijaka so obdavčljivi dohodki sledeči: dohodek za opravljeno začasno in občasno delo preko napotnic, dohodki iz  premoženjskih pravic (avtorski honorar ...), dobiček iz kapitala, katastrski  dohodek, dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), pokojnina po starših, različne nagrade.  Posebna osebna olajšava velja le za dohodke od študentskega servisa, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, različne nagrade).

Ali štipendija šteje med obdavčljive dohodke?

Štipendije in drugi prejemki učencev dijakov in študentov iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij v višini nad minimalno plačo v RS) in prejemki v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane in mesečnih vozovnic niso obdavčljivi.

Ali bodo dijaki in študentje akontacijo po oddaji dohodninske napovedi dobili povrnjeno?

Med letom plačana akontacija dohodnine se obračuna in če je bila previsoka, jo zavezanec dobi povrnjeno. Predvidoma bo 96 % vseh dijakov in študentov dobilo celotno med letom plačano akontacijo povrnjeno.

Ali je ceneje delati prek avtorskega honorarja ali študentskega servisa?

Novi Zakon o dohodnini predvideva velike razlike tudi pri obdavčenju na področju avtorskega honorarja, zato je še vedno najugodnejše delo prek študentskega servisa.

Praktični primeri izračunov dohodnine

V osebnem servisu je v rubriki Dohodnina pripravljenih več primerov izračunov dohodnine za študente in dijake, ki ti bodo pomagali poiskati odgovore na tvoja vprašanja.

Ali starejši od 26 let lahko delajo?

Meja 26 let ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so "izredni dijaki"). Po tej starosti samo izgubiš dohodninsko olajšavo (posebna osebna olajšava) v višini 2.477,03 EUR za leto 2014.

Od vsakega nakazila na napotnico pa se odvede tudi 25% akontacija dohodnine, ne glede na znesek nakazila (izjema so zaslužki do 88,88 €).

Dijak ali študent še vedno lahko dela, če le ima status dijaka oz. študenta. Zadnji stavek 107. člena pravi, da je meja 26 let lahko tudi višja. Če se nekdo vpiše na fakulteto pred 26 letom, se upošteva rok 6 let od datuma vpisa na dodiplomski študij oz. 4 leta od datuma vpisa na podiplomski študij. Izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih) lahko delajo do 26. leta.

Najdi.si

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

Odpri/zapri